Gratis Pneumokokvaccination (Pneumovax)

Lægehuset er startet den gratis vaccination mod pneumokok-sygdom.

Vi følger anbefalingerne som er udstukket af Sundhedsstyrelsen og er startet på at vaccinere de af vores patienter, som har størst risiko.

Du kan læse mere om planen for vaccination og om hvornår du eventuelt kan få den gratis vaccine her. Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål i lægernes telefontid hverdage mellem 8-9. Tidsbestilling foregår som vanligt.

COVID-19

Grundet den aktuelle Corona-virus epidemi, er der en del ændringer i din kontakt til Lægehuset:

  1. Du må IKKE møde uanmeldt op i Lægehuset og slet ikke, hvis du har symptomer på CORONA-Virus
  2. Der er KUN konsultation ved fremmøde efter enten telefonisk eller e-konsultations aftale.
  3. Når du kommer til Lægehuset, er skydedøren låst. Du bedes ringe på klokken og vente på at blive lukket ind. Hvis der allerede er en patient, der venter i vindfanget, bedes du vente udenfor.
  4. Konsultationer vil i stor udstrækning foregå som telefon- eller videokonsultation. Videokonsultation er foreløbigt kun efter aftale.
  5. Du kan IKKE som du plejer, bestille tid on-line

Læs mere om COVID-19 her

Videokonsultation

Grundet COVID-19, har vi indført videokonsultationer i en vis udstrækning. Disse udføres efter aftale. Du kan bruge Smart-phone eller Tablet.

For at kunne lave videokonsultation, skal du først downloade Min Læge app. Dette gøres via Google Play eller App Store. Det tager lidt tid første gang, så beregn 10-15 min til selve opsætningen.

Læs mere om Min Læge app her.

Nyt personale i Lægehuset:

Læge Marina Dahl er startet som lægevikar pr. 1.6.20

Influenzavaccination 2019

Influenzavaccination i Lægehuset starter i år først i november.

Statens Seruminstitut har meddelt os, at bekendtgørelsen om gratis vaccination af visse befolkningsgrupper i år træder i kraft pr. 1. november og IKKE som tidligere 1. oktober. Som tidligere vaccineres 65 årige gratis, samt visse andre af vores patienter. Du kan læse mere om hvem, ved at følge dette link: Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper

Du skal som tidligere bestille tid til din vaccination.

Er du under 65 år, og ønsker influenzavaccination, skal du selv betale. Nærmere oplysning om pris kan du se under. Praktisk info -> Priser og Tilskud.

Ny log-in procedure til Selvbetjening på vores hjemmeside

Som følge af den nye data-lov, er der kommet ny procedure for log-in til selvbetjening.

1. Log-in med Nem-Id eller

2. Log-in uden Nem-Id

Hvis du logger ind uden Nem-Id skal du indtaste dit cpr-nummer og den kode som du tidligere har fået. (Hvis du ikke har nogen kode, da kontakt venligst vores sekretær)

Herefter vil du blive bedt om at kontrollere om din e-mail adresse er korrekt angivet.

Så skal du klikke på “Send verifikationskode” Den vil du få på mail. Koden skal indtastes. Så kan du klikke på “Login” og være kørende.

Hvis du er i tvivl efter ovenstående vejledning, da kontakt venligst vores sekretær.

Lægevikar i Lægehuset

Lægerne Jette Malinovsky og Louise Stensbirk Clausen arbejder begge i vores praksis som faste vikarer.

Cannabis på recept?

Folketinget har fra 1. januar 2018 givet mulighed for at læger kan udskrive cannabis til enkelte patientkategorier.

Desværre er kundskabsgrundlaget for at ordinere cannabis meget sparsomt, og vi kender ikke til alle bivirkninger, hvordan cannabis virker sammen med anden medicin (interaktioner), afhængighed mm.

Vi har derfor besluttet, at vi ikke kan være ansvarlig for udskrivelse af cannabis produkter, og vil derfor ikke udskrive recepter på disse. For de få patienter som det kan være aktuelt for (f.eks. sclerosepatienter), vil vi henvise til relevante speciallæger.

Lægehuset har lukket for tilgang af nye patienter

Vi har pr. 1 november 2017 valgt at lukke for tilgang af nye patienter.