Læger

Praktiserende Læge Michel Kjeldsen.  I Lægehuset siden 1995

Praktiserende Læge Michel Kjeldsen. Født 1960.
Praktiserende læge siden 1995.

Læge Line Løkkegaard Født 1957 Praktiserende læge siden 1996.

Læge Line Løkkegaard Født 1957 Praktiserende læge siden 1996.

Læge Rudi Østlund Slatanach Født 1968 Praktiserende læge siden 2004.

Læge Rudi Østlund Slatanach Født 1968 Praktiserende læge siden 2004.

Læge Mette Ehmer Olesen Født 1971 Praktiserende læge siden 2013.

Læge Mette Ehmer Olesen Født 1971 Praktiserende læge siden 2013.

Læge Louise Stensbirk Clausen Født 1985 Praktiserende læge siden 2020

Læge Louise Stensbirk Clausen
Født 1985
Praktiserende læge siden 2020


Lægevikarer:

Læge Maria Manniche

Læge Maria Manniche

Uddannelseslæger

Læge Katrine Bjørn Sivertsen

Læge Katrine Bjørn Sivertsen


Læge Louisa Hebo Sparring

Læge Louisa Hebo Sparring


Læge Anders Overby Sjøstrøm

Læge Anders Overby Sjøstrøm