Receptionen er åben alle hverdage fra kl. 08.00 til 12.00 samt 13.00 til 15.00.

Ved ankomst bedes du registrere dig ved vores ankomst terminal, inden du tager plads i venteværelset. Du skal altid medbringe dit sygesikringskort, når du skal til lægen. Hvis du har mistet dit sygesikringskort, eller det er gået i stykker, skal du henvende dig hos din kommune for at få det erstattet.

Konsultation

Konsultation foregår kun efter aftale.
Aftenkonsultation er om tirsdagen.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultationen er dagligt kl. 8.00 – 9.00 på tlf 47 33 40 29 . I dette tidsrum sidder læger/sygeplejersker ved telefonen.
Telefonkonsultationstiden bedes anvendt ved akut opstået sygdom samt anmodning om hjemmebesøg. Desuden kan du få svar på specielle prøver og undersøgelser.
Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet efter kl. 9.00 eller via hjemmesiden.

Tidsbestilling og receptfornyelse

I tidsrummet kl. 9.00 – 12.00 samt kl. 13.15 – 15.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser.

E-mail svar på prøver

Du kan få e-mail svar på dine blodprøver.
Hvis du ønsker e-mail svar, skal du blot fortælle vores bioanalytikere, der tager prøven, at du ønsker e-mailsvar.
Du kan naturligvis stadig bestille en tid hos din læge, hvor du kan få svaret.  Du kan dog ofte få et fyldestgørende svar på mail, men er vi i tvivl, finder vi naturligvis en tid til dig. På den måde sparer vi både din og vores tid.
Vi sender også e-mail svar på podninger, celle-prøver etc.
Har du ikke har e-mail, sender vi dig gerne et almindeligt brevsvar med posten.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet “Selvbetjening” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægerne. Det er også her du kan læse beskeder fra lægerne. Klik på menupunktet og opret dig som bruger. Opret pårørende og børn selvstændigt – så går rette notater i rette journaler.

1813

Efter kl. 16 samt i weekend og på helligdage kan den sygeplejerske-betjente akut-telefon kontaktes ved sygdom. Du skal ringe 112 ved livstruende tilstande.

Om ventetid

Vores mål er at yde kvalificeret, omhyggelig og rettidig lægebehandling. Men i perioder har vi problemer med lang ventetid. Vi betjener 8000 borgere.
Nogle dage er der flere syge patienter på én gang, end på andre dage. Det kan være infektioner i børnefamilier og institutioner, eller det kan være tilfældige sammentræf af andre sygdomme f.eks. blandt de ældre borgere. Det kan være under epidemier med influenza eller andre infektionssygdomme.
Hvorfor ansætter I ikke en ekstra læge?
Det må vi ikke for sygesikringen. Vores praksis er af sygesikringen begrænset til at bestå af fem læger. Antallet af praktiserende læger er meget stramt reguleret. Det bliver nøje overvåget, at vi ikke sætter lægeforbruget op. Vi arbejder fuldtid. (Dertil kommer møder, efteruddannelse, regnskab mm.)
Jamen, så mange patienter er der vel ikke i Slangerup?
Behovet for / kravet om flere lægeydelser er kraftigt voksende. Vi har i klinikken ca. dobbelt så mange konsultationer om ugen, som vi havde for ca. 10 år siden. Patientantallet er næsten det samme pr læge. Derfor er ventetiden længere.

HUSK
Det er ikke sekretærens eller sygeplejerskens skyld, at du i perioder må vente længe i telefonen. Bevar en god tone, selv om du er utilfreds.

Handicapforhold

Kørestolsadgang og handicaptoilet.